Officiell hemsida för

D3K - Dyk-, Data- & Drift Konsult

Data
De studier Jag påbörjade under höstterminen 2003 till civilingenjör på KTH Stockholm
kommer att ligga på is då min familj och företagsverksamhet tar all tid. Min ambition att vidareutbilda mig
samt certifiera mig vidare inom Microsoft-plattformen skjutes därmed på framtiden

 

 

 

 

 

Typ av certifikat
NT 4 Server
NT 4 Work Station
NT 4 Server Enterprise
Essentials
TCP/IP

 

MCP-ID: 1094391 - 1998-07-20