Home - Dykeri -
Bakgrund

 

 

Hej! Jag började dyka 1981... Då dök man ofta utan både manometer, djupmätare och BCD (Buoyancy Control Device). Jag har fortfarande kvar min Fenzy-väst med inflator! Det var Hi-Tech på den tiden.. ;-) 1986 köpte jag min första stab-jacka, en Sea-Quest ADV. Den kostade mig 4200 kr och det var mycket pengar på den tiden men med tanke på att den fortfarande tjänar sitt syfte mer än 20 år senare så måste jag tillstå att det är en av mina bättre investeringar. Jag blev medlem i Polisens Dykarklubb Stockholm 1981 och trots att jag genom åren varit aktiv inom många olika föreningar där jag provat på ännu fler aktiviteter så har intresset för dykningen, både fridykning och sportdykning, hela tiden var centralt för mig. Mellan åren 1984-1996 genomförde jag fler än 500 dyk och 1996 yrkes-certifierade jag mig som A-dykare hos Svenska Marinen. Jag dyker fortfarande men kommer av naturliga skäl inte upp i lika många dyk per år längre då jag ägnar stor del av min tid till mitt företag, studier och andra förenings-uppdrag. Jag håller mig dock informerad i vad som händer inom olika områden och har för avsikt att fördjupa mig i RB-dykning inom en inte allt för avlägsen framtid. De tekniska aspekterna som finns inom all dykning lockar mig mycket och jag har under hösten 2003 påbörjat en civil-ingengörsutbildning på KTH i Stockholm där jag säkert kommer tillskansa mig mycket ny kunskap som kan komma väl till pass för min vidare utveckling som dykare.

/Robert Hjälte